FAQ

Hieronder treft u een overzicht aan van veel gestelde vragen.

Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde (verhuurder) en Nationale Borg. Deze overeenkomst is een zekerheid voor de verhuurder in het geval de huurder niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. De huurder vraagt de bankgarantie aan en betaalt de provisie en administratiekosten. Ook stort de huurder de waarborgsom om aan de eventuele verplichtingen te kunnen voldoen. In de bankgarantie staat dat Nationale Borg na een schriftelijk verzoek van de verhuurder een afgesproken bedrag uitbetaalt. Hiervoor gebruikt Nationale Borg uw waarborgsom. Deze betaling dient als vergoeding van de schade die de verhuurder lijdt als gemaakte afspraken niet (kunnen) worden nagekomen.

Een huurgarantie is een speciale vorm van een bankgarantie. Deze wordt gebruikt bij een zakelijke huurovereenkomst voor een bedrijfs-, praktijk- of winkelruimte. De begunstigde is de verhuurder. De huurder is de aanvrager die namens zijn onderneming een huurgarantie aanvraagt en verantwoordelijk is voor de betaling van de provisie, administratiekosten en de storting van de waarborgsom.

Voor het opheffen van de huurgarantie hebben wij een door de begunstigde (verhuurder) ondertekende dechargeverklaring nodig. Deze verklaring is bij het afgeven van de huurgarantie meegestuurd. Deze verklaring mag per post of digitaal naar Nationale Borg worden gestuurd. Om te kunnen verifiëren of deze dechargeverklaring rechtsgeldig is ondertekend, kunnen wij vragen om een kopie legitimatiebewijs van de begunstigde.

Na ontvangst van de dechargeverklaring kunnen wij de waarborgsom overmaken op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Als u een ander rekeningnummer heeft voor uw bedrijf, bijvoorbeeld omdat u bent overgestapt naar een andere bank in Nederland, dan ontvangen wij daarvan graag schriftelijk bericht. Wij verzoeken u een e-mail te sturen met uw bedrijfsnaam en uw nieuwe bankrekeningnummer. Wij wijzigen uw rekeningnummer en sturen u een nieuwe machtiging voor automatische incasso die u dient te registeren bij uw nieuwe bank.

Wij brengen geen BTW of assurantiebelasting in rekening.

U betaalt administratiekosten bij de aanvraag van een Nationale Borg Huurgarantie en een bij verhoging of een verlaging van het huurgarantiebedrag.

Een Kamer van Koophandel inschrijving is noodzakelijk om de aanvraag te kunnen verwerken.

Hier kunt u de voorwaarden van de Nationale Borg Huurgarantiefaciliteit  terugvinden.

Als het systeem uw gegevens aan de hand  van het KvK-nummer niet automatisch ophaalt kunt u op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur contact met ons opnemen via telefoonnummer 020-5533900.

Wellicht is onze e-mail in uw spamfilter terecht gekomen. Indien dit niet geval is, kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 020-5533900.

De maximale grootte van een bestand is 10 MB. Hieronder vindt u een link om een bestand kleiner te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze link.

https://smallpdf.com/compress-pdf

Staat uw vraag er niet bij neem dan contact met ons op.

Geen zorgen om mijn huurgarantie; alles is snel en goed geregeld.